คณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม

ออร่าฟาร์มขอต้อนรับ คณะของสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม ในเย็นวันนี้