Aura Farm ร่วมออกบูทงาน MICE City Summit 2017

ออร่าฟาร์มขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ที่ได้ให้เกียรติทางเราได้ออกบูทจัดแสดงประชาสัมพันธ์ด้านออร์แกนิก และการท่องเที่ยว ในงานประชุม “MICE City Summit 2017” 25-27 ก.ค. 60 “MICE City Summit 2017” คือการจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ ดึงจุดเด่นของเมืองมาทำการตลาดในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้บริหารจังหวัดเป้าหมายไมซ์ซิตี้…

Continue Reading →

คณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม

ออร่าฟาร์มขอต้อนรับ คณะของสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม ในเย็นวันนี้

Continue Reading →