Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น ในงานไทยเที่ยวไทย

​​Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 42 #ออร่าฟาร์ม #AuraFarm #ขอนแก่น #KhonKaen #งานไทยเที่ยวไทย

Continue Reading →