ร่วมงาน เซ็น MOU เจรจาธุรกิจ ไทย-ลาว

วันนี้ ทางออร่าฟาร์ม ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ไปร่วมงานลงนามเซ็น MOU และเจรจาธุรกิจ ไทย – ลาว ออร่าฟาร์มเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็อยู่ในพันธกิจนี้ ขอยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่จะมาเยี่ยมเยียนกันในเวลาอันใกล้นี้  

Continue Reading →