Aura Farm ร่วมออกบูทงาน MICE City Summit 2017

ออร่าฟาร์มขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ที่ได้ให้เกียรติทางเราได้ออกบูทจัดแสดงประชาสัมพันธ์ด้านออร์แกนิก และการท่องเที่ยว ในงานประชุม “MICE City Summit 2017” 25-27 ก.ค. 60 “MICE City Summit 2017” คือการจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ ดึงจุดเด่นของเมืองมาทำการตลาดในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้บริหารจังหวัดเป้าหมายไมซ์ซิตี้…

Continue Reading →

คนปลูกปลอดภัย คนกินปลอดภัย

ออร่าฟาร์มขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปลูกผักออร์แกนิก ซึ่งในขณะนี้ออร่าฟาร์มได้ทำการขอใบรับรองพืชอินทรีย์ “ออร์แกนิก ไทยแลนด์” ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ ทุกท่านที่รับประทานผักจากเรา ปลอดภัยแน่นอน

Continue Reading →

คณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม

ออร่าฟาร์มขอต้อนรับ คณะของสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม ในเย็นวันนี้

Continue Reading →

ร่วมงาน เซ็น MOU เจรจาธุรกิจ ไทย-ลาว

วันนี้ ทางออร่าฟาร์ม ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ไปร่วมงานลงนามเซ็น MOU และเจรจาธุรกิจ ไทย – ลาว ออร่าฟาร์มเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็อยู่ในพันธกิจนี้ ขอยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่จะมาเยี่ยมเยียนกันในเวลาอันใกล้นี้  

Continue Reading →

Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น ในงานไทยเที่ยวไทย

​​Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 42 #ออร่าฟาร์ม #AuraFarm #ขอนแก่น #KhonKaen #งานไทยเที่ยวไทย

Continue Reading →

“ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด”แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก ให้โอกาสสัมภาษณ์ Aura Farm ตามข่าว “ฟีด-ฟาร์ม-ฟู้ด”แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน           การทำธุรกิจเกษตรครบวงจรของวิศวกรหนุ่ม ประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการบริษัท โชคประเสริฐ อาหารสัตว์ จำกัด ชาว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น…

Continue Reading →

โชคประเสริฐอาหารสัตว์ ร่วมกิจกรรมเปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐ

ออร่าฟาร์ม ร่วมกิจกรรม เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่ โดยมี รองนายก สมคิด เป็นประธาน ตามข่าว ‘สมคิด’ ยกอีสานพลังประชารัฐชัดที่สุด ย้ำศก.สดใส พ้อไม่แฟร์ถูกมองว่าเป็นรบ.ไม่ช่วยชาวนา   วันที่: 9 พ.ค. 59 เวลา: 15:40 น.…

Continue Reading →