คนปลูกปลอดภัย คนกินปลอดภัย

ออร่าฟาร์มขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปลูกผักออร์แกนิก

ซึ่งในขณะนี้ออร่าฟาร์มได้ทำการขอใบรับรองพืชอินทรีย์ “ออร์แกนิก ไทยแลนด์” ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ ทุกท่านที่รับประทานผักจากเรา ปลอดภัยแน่นอน