คนปลูกปลอดภัย คนกินปลอดภัย

ออร่าฟาร์มขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปลูกผักออร์แกนิก ซึ่งในขณะนี้ออร่าฟาร์มได้ทำการขอใบรับรองพืชอินทรีย์ “ออร์แกนิก ไทยแลนด์” ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้ ทุกท่านที่รับประทานผักจากเรา ปลอดภัยแน่นอน

Continue Reading →

คณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม

ออร่าฟาร์มขอต้อนรับ คณะของสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมออร่าฟาร์ม ในเย็นวันนี้

Continue Reading →

ร่วมงาน เซ็น MOU เจรจาธุรกิจ ไทย-ลาว

วันนี้ ทางออร่าฟาร์ม ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ไปร่วมงานลงนามเซ็น MOU และเจรจาธุรกิจ ไทย – ลาว ออร่าฟาร์มเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็อยู่ในพันธกิจนี้ ขอยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่จะมาเยี่ยมเยียนกันในเวลาอันใกล้นี้  

Continue Reading →