​​Aura Farm ร่วมงาน SME Revolution

Aura Farm ร่วมงาน SME Revolution เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย Aura Farm ได้รับเชิญให้เป็น Business Model ในเรื่อง Smart Farmer เพื่อให้ความรู้แก่ SME รายอื่นๆ ด้วย

ในช่วงระหว่างพิธีเปิดงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเยี่ยมชม Aura Farm และชิมผลิตภัณฑ์นม ของ Aura Farm ด้วย