Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น ในงานไทยเที่ยวไทย

​Aura Farm ร่วมออกร้านกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวขอนแก่น งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 42

#ออร่าฟาร์ม #AuraFarm #ขอนแก่น #KhonKaen #งานไทยเที่ยวไทย